30 Ogos 2010

PENAAKULAN MANTIK: UMNO, JAIS DAN MAZHAB MALIKI

Oleh: Faizal Riduan

Premis 1: Umno dan Jais tidak membenarkan orang bukan Islam memasuki masjid.

Premis 2: Mazhab Syafie membenarkan orang bukan Islam memasuki masjid sementara mazhab Maliki tidak membenarkan orang bukan Islam memasuki masjid.

Kesimpulan: Umno dan Jais bukan bermazhab Syafie tetapi bermazhab Maliki.

Tiada ulasan:

Deklarasi

Ini adalah sebuah jurnal akademik dan ilmiah. Ianya mendukung kesemua prinsip Rukunegara iaitu 'Kepercayaan Kepada Tuhan', 'Kesetiaan Kepada Raja & Negara', 'Keluhuran Perlembagaan', 'Kedaulatan Undang-Undang' dan 'Kesopanan & Kesusilaan'. Segala keterbukaan jurnal ini dalam berpendapat dan berpandangan dijamin dalam Perkara 10, Perlembagaan Malaysia sebagai undang-undang tertinggi negara. Namun ianya masih tertakluk kepada Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Fitnah 1957, Akta Hasutan 1948 dan Kanun Keseksaan. Justeru, ia perlu ditunjangi dengan etika dan profesionalisme sebagai penulis dan pengamal media serta tanggungjawab sosial kepada masyarakat, bangsa, agama dan negara.